Lihula kunstikool osales aastatel 2008-2010 rahvusvahelises Grundtvig projektis

Trans-generational Arts/cultural Platform in Education  /  TAPE

Projektis T.A.P.E. osalesid eakate inimeste kunsti- ja kultuurialase haridusega tegelevad organisatsioonid kuuest erinevast riigist (7 partnerit: Iirimaalt, Itaaliast, Eestist, Slovakkiast, Türgist ja 2 erinavat partnerit Poolast). Projekti eesmärk oli viia kokku erinevas vanuses kunstihuvilised õppijad ning luua seeläbi kunstipõhine suhtlus erinevatest põlvkondadest inimeste vahel nii erinevate riikide siseselt kui ka riikidevaheliselt.
Projekti T.A.P.E. tulemusena loodi erineva vanuse ja taustaga inimeste  vahel ühisosa ning uurides, avastades ja välja pakkudes erinevaid kunstipõhiseid suhtlusvorme suurendati vastastikkust mõistmist.
Projekti käigus valmisid erinevad kunstiteosed, mida eksponeeriti näitustel ja seminaridel erinevates partnerorganisatsioonides.
Loodi projekti internetilehekülg, korraldati projektikoosolekuid ja kunstikursusi, vahetati eakate  koolitusega seotud kogemusi.
Projekti käigus tekkis  võimalus vastastikkusele õppimisele-õpetamisele. Teadvustati erinevates kunstivormides sisalduvat sõnumit ja arutleti selle mõistetavust erinevate inimgruppide jaoks. Eakamad inimesed kaasati nüüdiskunsti erinevate vormide kasutamisesse (perfomance, abstraktne kunst jm) ning uuriti kuidas jõuab noorteni kunstiteostes sisalduv ajaloolise taustaga sõnum.
Arendati metoodikat juhendamaks õppegruppe, kuhu kuuluvad erineva vanusega inimesed.
Levitati projekti, selle käigu ja tulemustega seotud materjale.
Projekti kodulehekülg aadressil:
http://www.tapeeurope.org//
Fotod juunis 2010 Iirimaal toimunud koosolekust leiad siit
Pildid veebruar 2010 Lihulas toimunud koosolekust siin
Fotod koosolekust Türgis oktoober 2009  siin
Fotod mai 2009 Sitsiilias toimunud koosolekust siin
Fotod veebruar 2009 Slovakkias toimunud koosolekust siin
Fotod november 2008 Poolas-Leedus toimunud koosolekust siin
TAPE tegemiste ülevaatliku esitluse leiad
(memorys from Elazig - Estonia) projekti kodulehelt