Lihula kunstikooli õppepäevad Pärnumaa puhkealal ja postkaardikomplektide trükkimine

Projekti eesmärk oli loodus- ja kunstiharidusliku praktilise õppe kaudu juhitida osalejate tähelepanu vajadusele hoida Eesti väärtuslikku ja mitmenäolist elukeskkonda; käituda keskkonnasäästlikult; muuta õpilaste käitumist looduses, väärtushinnanguid ja tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks.
Projekti eesmärk oli ka õpilaste vaba aja sisukaks muutmine, praktiliste kunstioskuste ja sotsiaalsete oskuste arendamine; kohaliku kultuurielu elavdamine näituse korraldamise kaudu. Näitustel olevate kunstiteoste ja trükitud postkaartide kaudu juhitakse avalikkuse tähelepanu vajadusele käituda keskkonnasäästlikult, väärtustada loodust ja looduses viibitud vaba aega.
Projekti käigus toimusid õppekäigud Pärnumaa rannaalale ja RMK Varbla looduskeskusesse.
Lihula kunstikooli  ÕPPELAAGER 2012

Laager toimus 27.juuni-3.juuli Kabli lähedal Kosmonautika puhkekeskuses.

Laagris tehtud pildid huvilistele vaatamiseks siin.
Projekti käigus valminud kunstiteostest on trükitud postkaart-kalendrid.
Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.