Aastatel 2010-2012 osales Lihula MKK rahvusvahelises haridusalases Comenius projektis "Music Used to Spread International Culture / M.U.S.I.C.",
mille eesmärk oli vahetada partnerkoolidega kogemusi, kontserte, noote, muusikasalvestusi, tutvuda üksteise rahvakommete ja nendega seotud muusikaga.
Põhirõhk projekti tegevustes oli muusikal ja rahvakalendri tähtpäevadega seotud traditsioonidel. Leidsime ja jagasime ühiseid ja erinevaid jooni meie muusikas, traditsioonides ning koolide õppesüsteemides. Tutvustasime rahvakalendri tähtpäevi ja nendega seotud muusikat. Projektiga kaasatud õpilased ja õpetajad said osaleda paljudes tegevustes mis leidsid aset omas koolis ja ka partnerkoolides. Projekti käigus toimusid koosolekud, kohtumised, sündmuste salvestamised, valmis projekti koduleht. Kindlasti ei saanud me süveneda projekti lühikese ajaga kõikidesse partnerriikide kultuuririkkustesse kuid esimene samm on tehtud ja osalenud õpilased on saanud algteadmised, mille pinnalt edasi minna või mis kinnitavad varemõpitut.
Projekti koordinaatorriik oli Inglismaa ja peale meie osalesid veel Hispaania, Poola ja Sloveenia.
Projekti rahastab Euroopa Komisjon Elukestva õppe programmist ja tegevust Eestis koordineerib Hariduskoostöö Keskus.
Projekti kodulehekülg siin.