LIHULA VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Lihula

04.jaanuar 2019.a.


Lääneranna valla munitsipaalharidusasutuste tasuliste teenuste hindade kehtestamine


Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõige 3 ning Lääneranna Vallavolikogu 21.06.2018 määruse nr 24 „Lääneranna vallavara valitsemise kord“ § 11 lõike 3, annab Lääneranna Vallavalitsus

k o r r a l d u s e:


1. 1. Kehtestada Lääneranna valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutused) ruumide renditasud alljärgnevalt:
1.4. aula rent tunnipõhiselt – 20 eurot; ;
1.7. klassiruumi rent tunnipõhiselt – 20 eurot;

2. Kehtestada haridusasutuste tasuliste teenuste hinnad alljärgnevalt:

2.1. ööbimine haridusasutuse ruumides magamiskotiga põranda mattidel 1 öö – 8 eurot inimene.

2.3. helitehnika kasutamine väljaspool asutust 1 tund – 40 eurot;
2.4. õppevahendite laenutamine õpilastele 1 kuu – 2 eurot;
2.5. õppevahendite laenutamine täiskasvanutele 1 kuu – 5 kuni 20 eurot;
2.6. koopiate ja väljatrükkide tegemine:
2.6.1. A4 1 lehekülg, ühepoolne – 0,10 eurot;
2.6.2. A3 1 lehekülg, ühepoolne – 0,20 eurot.


Keraamikaahju kasutamine 10 €/kord.

 Ürituse muusikaline sisustamine ja töötoa korraldamine
1) ürituse muusikaline sisustamine 25 €/pooltundi;
2) kunstilise töötoa korraldamine 25 €/tund.