Muusika- ja kunstikooli arengukava 2017-2019


Uute õpilaste vastuvõtmise kord

Muusika põhiosakonda soovija (vanuses 7-12) peab edukalt sooritama vastavad katsed.

Muusikaliste katsete hindamise komisjon koguneb 2 korda aastas (juuni alguses ja augusti lõpus).

Kunstiosakonda astujatel (vanuses 10-13) katseid ei ole, on septembri-kuine katseaeg.


Vabaklassi (nii muusikas kui ka kunstis) on võimalik õppima asuda sõltumata east ja katseid õppima soovijatele ei korraldata.


Lapsevanemal tuleb esitada vormikohane avaldus ja lapse isikutunnistuse koopia.


Muusikaosakonnas on võimalik õppida klaveri, akordioni, viiuli, kitarri, puhk- ja löökpilli erialal.


Õppimine kunstiosakonnas sisaldab

joonistamise, maalimise, kompositsiooni, vormiõpetuse ja kunstiajaloo tunde.


Õppetasu suuruseks kohaliku omavalitsuse lastele on 108 EUR ja

täiskasvanutele 180 EUR  õppeaastas.


Kooli astumise AVALDUS-ankeet .bdf

Kooli astumise AVALDUS-ankeet .doc